Privacy verklaring
Dordrecht Marketing en Partners, gevestigd aan Spuiboulevard 99 3311 GN Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
Stichting Dordrecht Marketing & Partners
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
078 6322488
KVK 24413671
BTW-nr NL 8178.94.391 B01

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Dordrecht Marketing en Partners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam en adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaal- en factureringsinformatie zoals bankrekeningnummer
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Locatiegegevens (Google Analytics)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)
- Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dordrecht Marketing en Partners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of evenementenagenda
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- het laten werken van handige functionaliteiten op onze website, zodat bijvoorbeeld dat het winkelmandje bewaard blijft bij een volgend bezoek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dordrecht Marketing en Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@vvvzhz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dordrecht Marketing en Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dordrecht Marketing en Partners) tussen zit.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Dordrecht Marketing en Partners verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dordrecht Marketing en Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We zetten betaaldiensten als iDEAL of PayPal in om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken. Onze webshops gebruiken de software van Myshop.com, lees hier het privacy beleid van Myshop.com (mijnWinkel BV).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dordrecht Marketing en Partners en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@vvvzhz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dordrecht Marketing en Partners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden. Dordrecht Marketing en Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@vvvzhz.nl.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dordrecht Marketing en Partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Social Media
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies die geplaatst worden door de service van Addthis, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen naar Privacy Policy van deze partijen. Wij hebben daar geen invloed op.
 
Google
Op de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Zo kunnen we bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, samen met het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 
Verwijderen van cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie deze toelichting.